รวมภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมปีการศึกษา 2563


ติดตามประเมินผลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบางบาล


วันประชุมผู้ปกครอง 2/2563 ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบางบาล


กิจกรรมวันพ่อ 2563 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบางบาล


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามาแนะแนวและให้ความรู้แก่นักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563


มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563 ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ณ เมืองทองธานี


พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบางบาล


พิธีประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563


วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 รร.บางบาลจัดกิจกรรมวันไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2563

 


วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 รร.บางบาลจัดกิจกรรม 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ

 


วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 รร.บางบาลได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


มอบตัวนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2563

 


คณะศึกษานิเทศก์จากสพม.3 มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางบาล ช่วงโควิด19
ระยะที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2563


คณะศึกษานิเทศก์จากสพม.3 มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางบาล ช่วงโควิด19
ระยะที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563