previous arrow
next arrow
Slider

หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรมปีการศึกษา 2563


พิธีประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563

 


วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 รร.บางบาลจัดกิจกรรมวันไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2563

 


วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 รร.บางบาลจัดกิจกรรม 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ

 


วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 รร.บางบาลได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


มอบตัวนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2563

 


คณะศึกษานิเทศก์จากสพม.3 มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางบาล ช่วงโควิด19
ระยะที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2563


คณะศึกษานิเทศก์จากสพม.3 มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางบาล ช่วงโควิด19
ระยะที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563